WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

3 người đàn ông đồng tính cùng cưới nhau nhưng vẫn chung sống hạnh phúc dưới một mái nhà

3 người đàn ông đồng tính cùng cưới nhau nhưng vẫn chung sống hạnh phúc dưới một mái nhà
- Để bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng LGBT, chính phủ Colombia cũng hết sức tạo điều kiện khi cho ra đời chính sách nhận con nuôi. Không chỉ vậy ...