WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Đừng mượn hành động của Hương Giang Idol mà xúc phạm LGBT'

Đừng mượn hành động của Hương Giang Idol mà xúc phạm LGBT'
- Câu nói được cho là “thiếu văn hóa, hỗn hào” của Hương Giang Idol đã trở thành “cơ hội” để rất nhiều người xúc phạm đến cộng đồng LGBT.