WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Trường học cho phép nam sinh mặc váy, ủng hộ người đồng tính

Trường học cho phép nam sinh mặc váy, ủng hộ người đồng tính
- Quyết định này đã bị các nhóm chống LGBT chỉ trích gay gắt. "Một số người cho rằng động thái này sẽ khiến trẻ lớn lên theo một cách khác và nhà ...