WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Trung Quốc: Cha mẹ đi tìm bạn đời cho con đồng tính

Trung Quốc: Cha mẹ đi tìm bạn đời cho con đồng tính
- Các vấn đề LGBT không nên phô trương công khai. Cách làm của họ là sai trái và chống lại các giá trị của Trung Quốc", một người đàn ông cho biết.