WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Tổ chức nhân quyền kêu gọi Indonesia dừng án phạt với người đồng tính

Tổ chức nhân quyền kêu gọi Indonesia dừng án phạt với người đồng tính
- Tổng thống Jokowi cần làm rõ với những người lãnh đạo tỉnh Aceh về việc xâm phạm quyền con người của người LGBT. Tòa án đã xử phạt ít nhất ...