WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Nhật Bản từ chối dạy học sinh về chủ đề LGBT

Nhật Bản từ chối dạy học sinh về chủ đề LGBT
- Những học sinh Nhật Bản sẽ không được dạy về chủ đề LGBT ít nhất trong vòng 10 năm nữa kể từ sau khi chính phủ quyết định từ chối việc được nội ...