WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Nga nghiêm cấm công dân kì thị người đồng tính khi ra nước ngoài

Nga nghiêm cấm công dân kì thị người đồng tính khi ra nước ngoài
- Tài liệu hướng dẫn đi du lịch Pháp đưa ra lời khuyên: “Không nên nói chuyện hoặc có hành động xúc phạm những người thuộc cộng đồng LGBT.”.