WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Lãnh đạo Chechnya tuyên bố người đồng tính ở nước này là giả

Lãnh đạo Chechnya tuyên bố người đồng tính ở nước này là giả
- Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov khẳng định không có người đồng tính ở nước cộng hoà này và những người trong cộng đồng LGBT là những ...