WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Hương Giang đau lòng nhận ra sự kì thị cộng đồng LGBT chưa bao giờ biến mất

Hương Giang đau lòng nhận ra sự kì thị cộng đồng LGBT chưa bao giờ biến mất
- Hương Giang Idol đã có mặt ở Hà Nội để tham gia một đêm nhạc dành cho cộng đồng LGBT. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ xuất hiện tại một ...