WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Hầu hết mọi người hiểu sai về người mẫu lưỡng tính'

Hầu hết mọi người hiểu sai về người mẫu lưỡng tính'
Một người thuộc cộng đồng LGBT nếu làm điều gì đó chưa đúng ý số đông. Thay vì phân tích sự việc đó, mọi người đầu tiên sẽ sâu xé vấn đề giới ...