WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Cô bé Philippines: 'Cuộc sống thật tuyệt vời vì có hai người mẹ đồng tính'

Cô bé Philippines: 'Cuộc sống thật tuyệt vời vì có hai người mẹ đồng tính'
- Philippines là một quốc gia Công giáo với những định kiến và kỳ thị khá lớn dành cho cộng đồng LGBT. Nhưng ngay giữa lòng thủ đô Manila, một gia ...