WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Canada xây nhà vệ sinh cho người chuyển giới

Canada xây nhà vệ sinh cho người chuyển giới
- Boissonnault cũng là người từng đưa ra các lời khuyên hữu ích cho ông Trudeau về vấn đề LGBT và từng đến thủ đô nước Anh để gặp gỡ các nhà ...