WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Bí quyết sống thọ của người Nhật là uống thứ nước này mỗi ngày

Bí quyết sống thọ của người Nhật là uống thứ nước này mỗi ngày
- Nghiên cứu cho thấy, thói quen ăn uống của người Nhật có mối liên hệ mật thiết với tuổi thọ trung bình cao và tỷ lệ mắc ung thư thấp ở nước này. Những thực phẩm phòng chống ung thư gan cực tốt · 10 thực phẩm không hề tốt như chúng ta vẫn nghĩ.