WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Đã có thuốc giúp bệnh nhân HIV kéo dài thêm 10 năm tuổi thọ

Đã có thuốc giúp bệnh nhân HIV kéo dài thêm 10 năm tuổi thọ
- Điều này có nghĩa các bệnh nhân HIV sẽ có cơ hội sống lâu như những ... của 3 hoặc của nhiều loại thuốc nhằm ngăn chặn sự nhân lên của virus HIV. ... thể số ca tử vong do AIDS, con số trong quá trình điều trị giảm dần theo thời ...