WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

Vì sao làm việc 6 giờ mỗi ngày giúp tiết kiệm tiền?

Vì sao làm việc 6 giờ mỗi ngày giúp tiết kiệm tiền?
- Số tiền những nhân viên khỏe mạnh hơn chi cho chăm sóc sức khỏe chỉ bằng một nửa so với số tiền mà các nhân viên bình thường phải chi, theo ...