WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

TP.HCM phấn đấu đến năm 2018 sẽ có 100% bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT

TP.HCM phấn đấu đến năm 2018 sẽ có 100% bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT
- Đến nay, đã có 70% bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn TP.HCM có thẻ BHYT. Thành phố phấn đấu sẽ có 100% đối tượng này có thẻ BHYT vào ...