WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

Nỗi niềm sâu kín và 'thế giới bí mật' của những người giấu giới tính

Nỗi niềm sâu kín và 'thế giới bí mật' của những người giấu giới tính
- Thế nhưng, để được bố mẹ, xã hội công nhận, những người ở cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (viết tắt là LGBT) đã phải trải qua ...