WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

Mất cân bằng giới tính và hệ lụy tới kinh tế châu Á

Mất cân bằng giới tính và hệ lụy tới kinh tế châu Á
- Mất cân bằng giới tính khiến châu Á bỏ lỡ nhiều tiềm năng tăng trưởng kinh tế lớn. .... Một nguyên nhân nữa là nam giới Hồng Kông xu hướng kết hôn với phụ nữ từ Trung Quốc đại lục và mang họ tới đây sinh sống. Nữ giới Trung ...