WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

LGBT Việt: phim ngắn " Cậu bé vàng"

LGBT Việt: phim ngắn " Cậu bé vàng"
LGBT Việt: phim ngắn " Cậu bé vàng" Phim nói về cậu bé sinh ra đã khác biệt với mọi người. Sau này lớn lên cậu tìm được người như cậu, và cậ...