WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

Chuyện tình tự nhận là 'sến' của cặp đồng tính nam

Chuyện tình tự nhận là 'sến' của cặp đồng tính nam
- Cơ duyên kết nối cả hai chính là niềm đam mê tham gia phong trào quyền LGBT. “Trong một buổi phỏng vấn tìm thành viên mới cho nhóm, chính ...