WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

Vì sao xứ mình nhiều gan nhiễm mỡ?

Vì sao xứ mình nhiều gan nhiễm mỡ?
- Gan nếu có ngày ngã bệnh là vì gia chủ trước đó đã đối xử quá tệ bạc với lá gan. Cũng may là gan không biết nói, bằng không e là khó tránh nhiều lời trái tai! Tin liên quan. Người bị bệnh gan nên kiêng ăn gì? Gan nhiễm mỡ nguy hiểm như thế nào?