WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Quảng Nam: Nỗ lực vì cuộc sống tốt đẹp

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Quảng Nam: Nỗ lực vì cuộc sống tốt đẹp
- Tình hình bệnh HIV/AIDS ở Quảng Nam đã có dấu hiệu chững lại, tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,1% dân số, đạt được mục tiêu đề ra ...