WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

Tộc người có trái tim khỏe mạnh nhất thế giới

Tộc người có trái tim khỏe mạnh nhất thế giới
- Các nhà nghiên cứu cho biết những trái tim lành mạnh nhất trên thế giới đã được tìm thấy ở tộc người Tsimane ở rừng Bolivia. Tsimane được phát âm ...