WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

Tìm ra bí quyết của “tinh binh” thành công

Tìm ra bí quyết của “tinh binh” thành công
- Khả năng sinh sản thành công phụ thuộc vào cách tinh trùng di chuyển qua chất lỏng, nhưng cho đến nay, rất khó nghiên cứu các chi tiết của chuyển động này.
Nhưng bằng cách phân tích chuyển động của tinh trùng, các nhà nghiên cứu từ các trường Đại học York, Birmingham, Oxford và Kyoto đã có thể đi tới một công thức toán học khá đơn giản, không cần đến mô phỏng máy tính phức tạp và tốn kém hiện đang phải sử dụng để tìm hiểu sự di chuyển của tinh trùng. Các nhà nghiên cứu thấy rằng đuôi tinh trùng tạo ra một nhịp điệu đặc trưng đẩy tinh trùng về phía trước, trong khi đầu bị kéo về đằng sau và sang hai bên.