WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

Siêu nhân vàng là người đồng tính

Siêu nhân vàng là người đồng tính
- Với kinh phí 105 triệu USD, Power Rangers chính là bộ phim bom tấn đầu tiên của Hollywood có nhân vật chính thuộc cộng đồng LGBT (đồng tính, ...