WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

Nhà tâm lý chuyển giới: 'Đừng đánh đồng tội phạm ấu dâm là người đồng tính'

Nhà tâm lý chuyển giới: 'Đừng đánh đồng tội phạm ấu dâm là người đồng tính'
- Hiện tại, nạn ấu dâm và xâm hại tình dục trẻ em trong cộng đồng LGBT đã và đang diễn ra như thế nào? Nạn ấy dâm và xâm hại tình dục trẻ em trong ...