WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

Gạo lức giúp bớt trầm cảm

Gạo lức giúp bớt trầm cảm
- Từ một người không biết chữ và bệnh tật rất nhiều vậy mà sau khi ăn gạo lức, dì Đỗ Thị To không những đọc chữ ro ro mà còn khỏe mạnh nữa.