WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

Con trai Hoa hậu Thu Hoài: 'Mẹ chỉ sợ tôi cô đơn khi về già thôi'

Con trai Hoa hậu Thu Hoài: 'Mẹ chỉ sợ tôi cô đơn khi về già thôi'
- Bài viết sau đó đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, đặc biệt là trong cộng đồng LGBT. Anh nghĩ sao về chuyện này? Nguyễn Phúc Tín: Tôi khá ...