WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

Có con, cha mẹ sẽ sống thọ hơn

Có con, cha mẹ sẽ sống thọ hơn
- Một nghiên cứu quy mô lớn với 1,4 triệu người tham gia cho thấy sự khác biệt về tuổi thọ thậm chí có liên quan tình trạng có con hay không có con, theo Mirror. Tin liên quan. Bí quyết sống thọ của các cụ trên thế giới · Phụ nữ Hàn Quốc sẽ sống thọ nhất ...