WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

Bí quyết sống lâu của những người 100 tuổi

Bí quyết sống lâu của những người 100 tuổi
- Cụ bà Joy Trussler, vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 100 vào cuối tháng 1/2017 tại nhà dưỡng lão. Cụ còn nhận được món quà đặc biệt, là một bức thư chúc mừng của Nữ hoàng Anh, Elizabeth II.
“Tôi cảm thấy như thể tôi đã chiến thắng một cuộc thi nào đó vậy. Tôi có hai bữa tiệc, ba cái bánh sinh nhật và 32 tấm thiệp chúc mừng, trong đó có một tấm của Nữ hoàng”, cụ Joy hạnh phúc nói.