WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

12 thứ không nên để trong xe khi đỗ lâu dưới trời nắng

12 thứ không nên để trong xe khi đỗ lâu dưới trời nắng
- Chai nước bằng nhựa, lon soda, các loại mỹ phẩm và đồ điện tử không nên để trong xe đỗ lâu dưới trời nóng vì sẽ bị biến đổi vật lý hoặc hóa học. Những đồ vật thường ngày nhiều tài xế thường để liều trong xe dưới trời nắng có thể trở thành thứ nguy hiểm.