WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Ivanka Trump và chồng giúp chận sắc lệnh cấm LGBT

Ivanka Trump và chồng giúp chận sắc lệnh cấm LGBT
- Ông Kushner, một thành viên Dân Chủ lâu năm, và cô Ivanka, đảng Độc Lập, cả hai thuộc giới xã hội cấp tiến và từ lâu ủng hộ quyền của giới LGBT.