WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới giúp giảm tự sát

Hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới giúp giảm tự sát
- Đó cũng chính là những nguyên nhân chính dẫn đến hành vi tự sát của thiếu niên LGBT. Nói theo một cách khác, đạo luật hôn nhân đồng giới đã ...