WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Elena Long: Người tiên phong khác biệt

Elena Long: Người tiên phong khác biệt
- Cô cảm thấy bị cô lập, không có mạng lưới hỗ trợ những người LGBT. “Tôi yêu thích công việc tôi làm lúc đó và tôi cũng yêu việc nghiên cứu. Nhưng ...