WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Dùng kim tiêm có dính máu HIV để đe dọa phạm tội gì?

Dùng kim tiêm có dính máu HIV để đe dọa phạm tội gì?
- Trước đó, 4 đối tượng này đã bàn nhau dùng ống chích và kim tiêm đe dọa là máu có chứa HIV/AIDS để cướp 2 điện thoại di động và gần 600.000 ...