WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

Chết trước 50 tuổi vì thói quen không ngờ buổi tối

Chết trước 50 tuổi vì thói quen không ngờ buổi tối
- Lặp đi lặp lại quá nhiều lần những việc làm không đúng buổi tối sẽ gây hại nghiêm trọng. Bị nóng gan còn uống sữa vào ban đêm. Những người bị nóng gan nếu uống sữa vào buổi tối cũng giống như hành động “đổ dầu vào lửa” vậy. Gan bạn sẽ càng nóng ...