WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

Chăm sóc răng thế nào khi có tuổi?

Chăm sóc răng thế nào khi có tuổi?
- Tỉ lệ người lớn tuổi bị sâu răng còn cao hơn cả trẻ em. Bệnh răng miệng còn dẫn tới vấn đề tim mạch rất nguy hiểm. Do đó, tìm hiểu cách chăm sóc răng miệng khi có tuổi là điều rất cần thiết.