WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

80% người trung tuổi có nguy cơ bị bệnh do lối sống

80% người trung tuổi có nguy cơ bị bệnh do lối sống
- Nhu cầu của cuộc sống hiện đại ngày nay đang giáng đòn mạnh lên sức khỏe của quốc gia, và tuổi trung niên đang phải gánh chịu hậu quả nhiều ...