WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Phái đẹp đạt cực khoái, khả năng thụ thai tăng 15%

Phái đẹp đạt cực khoái, khả năng thụ thai tăng 15%
- Đạt cực khoái khi quan hệ tình dục giúp phụ nữ tăng 15% khả năng có bầu. Theo Medical Daily, các nhà khoa học từ Đại học Cork (Ireland) đưa ra kết luận trên sau khi thực hiện thí nghiệm trên 6 phụ nữ tuổi từ 26 đến 52.