WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Nguy cơ “khủng hoảng” kháng thuốc kháng sinh trên toàn cầu từ ngành công nghiệp chăn nuôi

Nguy cơ “khủng hoảng” kháng thuốc kháng sinh trên toàn cầu từ ngành công nghiệp chăn nuôi
- Theo Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương), trong ngành công nghiệp chăn nuôi, hơn một nửa số thuốc kháng sinh được sử dụng cho việc tăng trưởng của động vật, và để phòng, tránh các loại bệnh cho động vật hơn là để chữa bệnh. Và khi việc sử ...