WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

FIFA 17 bất ngờ bị cáo buộc về việc 'tuyên truyền đồng tính'

FIFA 17 bất ngờ bị cáo buộc về việc 'tuyên truyền đồng tính'
- Nếu như bạn chưa biết thì tại Nga, một đạo luật về "cấm tuyên truyền đồng tính" đã được ban hành vào năm 2013, và việc chiếc giày bảy màu được ...