WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Cầu thủ công khai xu hướng tính dục: "Không bây giờ thì bao giờ"

Cầu thủ công khai xu hướng tính dục: "Không bây giờ thì bao giờ"
- Rất nhiều người cảm ơn tôi vì quyết định này. Họ nói tôi đã tạo cảm hứng cho mọi người và họ cũng muốn bộc lộ giới tính thật", Hitzlsperger nói.