WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Các cặp tình nhân có thể đập cùng nhịp tim sau khi nhìn nhau 3 phút

Các cặp tình nhân có thể đập cùng nhịp tim sau khi nhìn nhau 3 phút
- Phổi trái nhỏ hơn lá phổi bên phải để nhường chỗ cho tim; các cặp tình nhân có thể đập cùng nhịp tim sau khi nhìn chằm chằm vào mắt nhau trong 3 phút... Một khối cơ chứa đầy máu nằm ở ngực trái được gọi là trái tim. Con người không thể sống hay yêu ...