WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

5 thói quen sống lành mạnh giúp sống thọ

5 thói quen sống lành mạnh giúp sống thọ
- Người dân Nhật Bản được coi là người rất khỏe mạnh vì nhiều lý do: tuổi thọ cao thứ 3 trên thế giới, và có tỷ lệ béo phì chỉ 3,5%. Và nhiều nhà khoa ...