WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Tình yêu 10 năm của đôi chim cánh cụt đồng tính

Tình yêu 10 năm của đôi chim cánh cụt đồng tính
- Không ít nhân viên một sở thú ở Đức ngưỡng mộ tình yêu mà hai con chim đực dành cho nhau suốt 10 năm qua.