WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Thực phẩm tăng cường năng lượng não

Thực phẩm tăng cường năng lượng não
- DHA được tìm thấy ở nồng độ cao trong chất xám của não bộ, chứng tỏ rằng chúng ta cần rất nhiều omega-3 cho chức năng não khỏe mạnh.