WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Người đồng tính 'xử đẹp' nhóm kỳ thị

Người đồng tính 'xử đẹp' nhóm kỳ thị
- Natalie, một người đồng tính làm việc cho một tổ chức LGBT tại Denton, bang Texas, nói rằng mình từng rất xấu hổ vì bị kỳ thị về giới tính. Và cô biết ...