WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Cao phú soái' là vậy, thế nhưng hai anh là của nhau rồi mấy gái ơi!

Cao phú soái' là vậy, thế nhưng hai anh là của nhau rồi mấy gái ơi!
- Ở Trung Quốc, nhắc đến cặp đôi LGBT nổi bật, người ta sẽ “thủ thỉ” cho bạn nghe câu chuyện tình yêu thăng trầm cùng cuộc sống hôn nhân hạnh ...