WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Bộ ảnh tình yêu của hai cô gái Thái Lan sẽ khiến bạn tan chảy vì quá dễ thương!

Bộ ảnh tình yêu của hai cô gái Thái Lan sẽ khiến bạn tan chảy vì quá dễ thương!
- Ngay cả đến Thái Lan là một đất nước có quan điểm thoải mái về LGBT vẫn có nhiều người chưa thể chấp nhận được chuyện hai cô gái nắm tay ...