WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Đài Loan – Nơi đầu tiên ở châu Á công nhận kết hôn đồng giới

Đài Loan – Nơi đầu tiên ở châu Á công nhận kết hôn đồng giới
- Có khoảng 80% người Đài Loan giữa độ tuổi 20 đến 29 hoàn toàn ủng hộ hết hôn đồng giới, Tseng Yen Yung, người phát ngôn của cộng đồng LGBT ...